ผู้เขียน: ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร

การท่องเที่ยว หมายถึงการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (อังกฤษ: World Tourism Organization) กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวในประเทศไทยได้มีพัฒนาการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2467 สมัยพระเจาบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ครั้งทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ซึ่งในครั้งนั้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย ยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติและสถานที่ราชการ หรือสถานที่สำคัญที่ทางชาวต่างประเทศที่เขามาในประเทศไทยสร้างขึ้น

คำแนะนำคาสิโน YYY คาสิโน yyy นำเสนอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครสำหรับคอการพนันในไทยด้วยเกมส์มากมายที่มี…

Read More

ร้านเทียนหลง โดยนายกฤษดา ยนตรโภคิน – อื่นๆ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, r…

Read More