ไอดีแล็บ โดยนางสาวนภา ฤทธิ์ษณา

ไอดีแล็บ โดยนางสาวนภา ฤทธิ์ษณา

ไอดีแล็บ โดยนางสาวนภา ฤทธิ์ษณา – อื่นๆ

โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – Hospital Health Services

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – อื่นๆ (Hospital Health Services)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของไอดีแล็บ โดยนางสาวนภา ฤทธิ์ษณา

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของไอดีแล็บ โดยนางสาวนภา ฤทธิ์ษณา หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Hospital Health Services

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

140/69 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อ.เมือง ลำปาง 52000

โทรศัพท์ 054-325499
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังไอดีแล็บ โดยนางสาวนภา ฤทธิ์ษณา ( โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – Hospital Health Services)