สวนอาหารเพชรดารา โดยนายกิตติศักดิ์ ไชยฤทธิ์

สวนอาหารเพชรดารา โดยนายกิตติศักดิ์ ไชยฤทธิ์

สวนอาหารเพชรดารา โดยนายกิตติศักดิ์ ไชยฤทธิ์ – อื่นๆ

ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental

ประเภทกิจการ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – อื่นๆ (Food store, hotel rooms, rental)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของสวนอาหารเพชรดารา โดยนายกิตติศักดิ์ ไชยฤทธิ์

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของสวนอาหารเพชรดารา โดยนายกิตติศักดิ์ ไชยฤทธิ์ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Food store, hotel rooms, rental

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

114/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ ท.เมืองหาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังสวนอาหารเพชรดารา โดยนายกิตติศักดิ์ ไชยฤทธิ์ ( ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental)