ยะลาโพลีคลินิค โดยนายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน

ยะลาโพลีคลินิค โดยนายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน

ยะลาโพลีคลินิค โดยนายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน – อื่นๆ

โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – Hospital Health Services

ประเภทกิจการ โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – อื่นๆ (Hospital Health Services)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของยะลาโพลีคลินิค โดยนายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของยะลาโพลีคลินิค โดยนายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Hospital Health Services

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

682 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อ.เมือง ยะลา 95000

โทรศัพท์ 073-213911
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังยะลาโพลีคลินิค โดยนายแพทย์อนันต์ชัย ไทยประทาน ( โรงพยาบาล บริการสุขภาพ – Hospital Health Services)