แฟลตดวงจันทร์ โดยนายจรูญ ลิ่มสกุล

แฟลตดวงจันทร์ โดยนายจรูญ ลิ่มสกุล

แฟลตดวงจันทร์ โดยนายจรูญ ลิ่มสกุล – อื่นๆ

ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental

ประเภทกิจการ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – อื่นๆ (Food store, hotel rooms, rental)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของแฟลตดวงจันทร์ โดยนายจรูญ ลิ่มสกุล

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของแฟลตดวงจันทร์ โดยนายจรูญ ลิ่มสกุล หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Food store, hotel rooms, rental

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

73 ถ.ดวงจันทร์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-244739
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังแฟลตดวงจันทร์ โดยนายจรูญ ลิ่มสกุล ( ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental)