อัมรินทร์ฟู้ดเฮ้าส์ เพลินจิต

อัมรินทร์ฟู้ดเฮ้าส์ เพลินจิต

อัมรินทร์ฟู้ดเฮ้าส์ เพลินจิต – ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental

ประเภทกิจการ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – ห้างหุ้นส่วนจำกัด (Food store, hotel rooms, rental)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของอัมรินทร์ฟู้ดเฮ้าส์ เพลินจิต

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของอัมรินทร์ฟู้ดเฮ้าส์ เพลินจิต หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Food store, hotel rooms, rental

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 2519800-1
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังอัมรินทร์ฟู้ดเฮ้าส์ เพลินจิต ( ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental)