มิสเตอร์ชัย โดยนางเนาวรัตน์ เอกสัตย์

มิสเตอร์ชัย โดยนางเนาวรัตน์ เอกสัตย์

มิสเตอร์ชัย โดยนางเนาวรัตน์ เอกสัตย์ – อื่นๆ

ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental

ประเภทกิจการ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – อื่นๆ (Food store, hotel rooms, rental)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของมิสเตอร์ชัย โดยนางเนาวรัตน์ เอกสัตย์

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของมิสเตอร์ชัย โดยนางเนาวรัตน์ เอกสัตย์ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Food store, hotel rooms, rental

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

27 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังมิสเตอร์ชัย โดยนางเนาวรัตน์ เอกสัตย์ ( ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental)