มณฑิรา วงศ์ใหญ่

มณฑิรา วงศ์ใหญ่

มณฑิรา วงศ์ใหญ่ – ธุรกิจส่วนตัว

ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental

ประเภทกิจการ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – ธุรกิจส่วนตัว (Food store, hotel rooms, rental)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของมณฑิรา วงศ์ใหญ่

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของมณฑิรา วงศ์ใหญ่ หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Food store, hotel rooms, rental

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

62/2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลเวียง ท.เมืองพะเยา พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-413635
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังมณฑิรา วงศ์ใหญ่ ( ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental)