บ้านเพื่อน โดยนางสาวเยาวพรรณ สุขสมมโนกุล

บ้านเพื่อน โดยนางสาวเยาวพรรณ สุขสมมโนกุล

บ้านเพื่อน โดยนางสาวเยาวพรรณ สุขสมมโนกุล – อื่นๆ

ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental

ประเภทกิจการ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – อื่นๆ (Food store, hotel rooms, rental)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของบ้านเพื่อน โดยนางสาวเยาวพรรณ สุขสมมโนกุล

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของบ้านเพื่อน โดยนางสาวเยาวพรรณ สุขสมมโนกุล หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Food store, hotel rooms, rental

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

183/8-9 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ 820761
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังบ้านเพื่อน โดยนางสาวเยาวพรรณ สุขสมมโนกุล ( ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental)