คลับ 69 โดยนายวรวิทย์ วิจักขณ์เศรณี

คลับ 69 โดยนายวรวิทย์ วิจักขณ์เศรณี

คลับ 69 โดยนายวรวิทย์ วิจักขณ์เศรณี – อื่นๆ

ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental

ประเภทกิจการ ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – อื่นๆ (Food store, hotel rooms, rental)
สินค้า / บริการ / ตราสินค้า

โฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือ Product Brand ของคลับ 69 โดยนายวรวิทย์ วิจักขณ์เศรณี

สนใจแก้ไขปรับปรุงข้อมูล หรือ ลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ของคลับ 69 โดยนายวรวิทย์ วิจักขณ์เศรณี หรือ ลงรูปสินค้าเพื่อทำ Product Branding of Food store, hotel rooms, rental

ติดต่อได้ที่อีเมล์

ที่อยู่ :

69/4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-247420
แฟกซ์ รอปรับปรุงข้อมูล
อีเมลล์ รอปรับปรุงข้อมูล
เว็บไซต์ รอปรับปรุงข้อมูล
แผนที่การเดินทางไปยังคลับ 69 โดยนายวรวิทย์ วิจักขณ์เศรณี ( ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า – Food store, hotel rooms, rental)